Ksawery Wszoła „Dąb” – członek zwykły II Zamojskiego Inspektoratu AK.

Wszoła Ksawery urodził się 20 grudnia 1904 roku w Niedźwiedziej Górze (gm. Tyszowce) jako syn Wojciecha i Marianny z domu Kukiełki. Ukończył trzy klasy szkoły powszechnej a następnie rozpoczął prace na gospodarstwie rolnym.

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został zwerbowany w 1950 roku przez Józefa Smolińskiego „Łozę”. Przyjął pseudonim „Dąb”. Nie pełnił kierowniczych stanowisk w organizacji, był zwykłem członkiem. Aresztowany w ramach likwidacji struktur II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top