Wiński Ryszard „Dziadek” – od 1942 roku w Armii Krajowej, po wyzwoleniu dowódca patrolu w oddziale Mieczysława Wróblewskiego „Szuma”. Aresztowany 14 grudnia 1951 r. w Łuszczowie i wyrokiem WSR w Lublinie skazany 22 XI 1952 na karę śmierci zamienioną na pozbawienie wolności.

Wiński Ryszard urodził się 25 kwietnia 1926 roku w Hostynne, w domu Henryka i Bolesławy zd. Dobrzańskiej. Do 1939 roku przebywał przy rodzicach uczęszczając do szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości. Działalność konspiracyjną rozpoczął w 1942 roku składając przysięgę Armii Krajowej i przyjmując pseudonim „Przybysz”. Podlegał Stefanowi Kwaśniewskiemu „Wiktorowi”.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich wstąpił do Milicji Obywatelskiej, skąd po kilku miesiącach zdezerterował. Następnie wstąpił do WiN, gdzie objął funkcję Komendanta na powiat Hrubieszów. W 1946 roku został mianowany komendantem rejonu Hrubieszów. Ujawnił się w czasie amnestii w 1947 roku.

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został zaprzysiężony w 1949 roku i przyjął pseudonim „Dziadek”. Był dowódcą patrolu żandarmerii lotnej w oddziale Mieczysława Wróblewskiego „Szuma”. Uniknął aresztowania w kwietniu 1950 roku. Początkowo ukrywał się samotnie, a następnie współdziałał z Janem Wiśniewskim „Marianem” oraz Henrykiem Kwaśniewskim „Luxem”. Został aresztowany 14 grudnia 1951 roku w Łuszczowie w wyniku obławy UB-MO.

W związku z otrzymanym meldunkiem obywatelskim w dniu 14.XII.51 r. w godzinach popołudniowych PUBP Hrubieszów wspólnie z MO zorganizowało grupę operacyjną w sile 30 funkcjonariuszy UB i MO, gdzie przeprowadzono operację we wsi Łuszczów gm. Uchanie w celu ujęcia dwóch członków bandy (sic!) znajdujących się w zabudowaniach u Spasowski Mikołaj. Po okrążaniu zabudowań ww. grupa operacyjna wezwała obecnych tam w mieszkaniu bandytów do poddani się, lecz na kilkukrotne wezwanie bandyci ci z mieszkania nie wyszli dlatego też oddano kilka strzałów do zabudowań co spowodowało poddanie się Wiejak Józef „Śmiały” i Wiński Ryszard „Dziadek”
– Raport specjalny dotyczący przeprowadzonej realizacji po linii bandy „Szuma” z 10 stycznia 1952 roku

W wyniku ciężkiego śledztwa Ryszard Wiński ujawnił szereg melin oddziału „Luksa”. UB biciem wydobyło informację, że 4 członków grupy przebywa w jednym z gospodarstw we wsi Alojzów. W wyniku wsypy zginęli w obławie bracia Kwaśniewscy, a aresztowani zostali Jan Wiśniewski „Róg” oraz Stanisław Borsuk „Suchy”.

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie skazany na 15 lat więzienia.

Z więzienia został zwolniony w 1960 roku i osiadł w rodzinnej miejscowości Hostynne, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. W notatce Służby Bezpieczeństwa, sporządzonej kilka lat po jego zwolnieniu napisano: „wymieniony w ogóle nie zajmuje jakiegoś stanowiska w okresach napięć w sytuacji międzynarodowej czy politycznych akcji w kraju. Powodem tego jest to, że dłuższy pobyt w więzieniu wywarł pewne piętno na jego psychice tak, że sprawia on wrażenie załamanego psychicznie„.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top