Tyczkowski Julian „Sparta” – Lekarz powiatowy w Zamościu blisko związany z konspiracją. W II Inspektoracie Zamojskim AK pełnił rolę Szefa Służby Zdrowia.

Julian Tyczkowski urodził się 9 czerwca 1900 roku w Jagielnicy.

Karierę wojskową rozpoczął już w wieku 19 lat, kiedy w czasie wojny polsko-bolszewickiej wstąpił do 205. pułku artylerii we Lwowie. Za swoją postawę w czasie oblężenia Lwowa otrzymał „dyplom obywatela dzielnicy sekcji Straży Obywatelskiej w Jagielnicy”. Następnie za dalszą obronę Lwowa do marca 1920 roku został odznaczony odznaką honorową „Zasłużonemu MSO” i „Krzyżem za zasługi MSO”. Ponadto w 1935 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za swoją pracę sanitarną.

Podczas okupacji należał do Armii Krajowej, pełniąc również obowiązki lekarza powiatowego w Zamościu. Przez całą okupację leczył zarówno polskich partyzantów jak i radzieckich, aktywnie pomagał również Żydom. Po wkroczeniu sowietów nie ujawnił się, udzielając nadal pomocy medycznej żołnierzom podziemia.

We wrześniu 1948 roku złożył przysięgę II Inspektoratu Zamojskiego AK w klasztorze w Radecznicy. W organizacji pełnił funkcję Szefa Służby Zdrowia. Miał również pomóc skontaktować się Władysławowi Skowerze „Orkanowi” z lekarzem z terenu Szczebrzeszyna dr Zygmuntem Klukowskim, który w czasie okupacji pełnił rolę lekarza oddziałów partyzanckich w Inspektoracie Zamojskim AK. Chciano od Klukowskiego pozyskać kontakty na nowych konspiratorów.

Czytaj więcej: Struktura organizacyjna II Zamojskiego Inspektoratu AK

Został aresztowany w 1950 roku przez resort bezpieczeństwa i uwięziony. Zwolniony z więzienia w 1952 roku został zrehabilitowany. Początkowo pracował poza Zamościem (m.in. w Połczynie), by w 1956 roku ponownie powrócić do miasta. Przyjął posadę w przychodni kolejowej a następnie kierował zakładem rentgenowskim. Zmarł w 1976 roku.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top