Bogusław Tor „Bogdan” – żołnierz Armii Krajowej, członek WiN i prawdopodobnie II Inspektoratu Zamojskiego AK. Brat komendanta obwodu na Tomaszów Lubelski.

Bogusław Tor urodził się 26 grudnia 1926 roku w domu Jana i Marianny z domu Tyndorf. Był młodszym bratem Alfreda Tora „Zycha”, komendanta obwodu Tomaszów Lubelski.

W 1943 roku jako 16-letni chłopiec wstąpił do Armii Krajowej, gdzie pełnił funkcję łącznika pomiędzy oddziałami partyzanckimi. Przyjął pseudonim „Bogdan” Później został przeniesiony do 2. drużyny 1. plutonu kompanii „Wiklina”. Brał udział w walkach pod Czartorią oraz we wkroczeniu kompanii do Zamościa.

„Bogdan” pomimo ujawnienia i pracy w rodzinnym gospodarstwie nadal utrzymywał kontakty z podziemiem WiN. Został aresztowany w ramach likwidacji struktur II Inspektoratu Zamojskiego AK w 1950 roku. Po aresztowaniu „Zycha” w jego domu rodzinnym zjawili się funkcjonariusze UB, którzy przeprowadzili rewizję. Znaleziony został pistolet Parabellum, a „Bogdan” przewieziony do aresztu PUBP w Zamościu. Tam przeszedł brutalne śledztwo. Bogusław Tor miał odbite żebra, ale jak mówi notatka służbowa UB do niczego się nie przyznawał: „aresztowany nie przyznaje się, że należał do nielegalnej organizacji AK pomimo, że są na niego dowody obciążające. Przyznał się do posiadania broni w postaci pistoletu Parabellum, która została mu zabrana„.

Stan zdrowia „Bogdana” po śledztwie spowodował wystąpienie gruźlicę kości żebrowych i kręgosłupa. Został przeniesiony na rok do szpitala w Tomaszowie.

Bogusław pozostał kaleką – miał niedowład lewej ręki i skrzywienie kręgosłupa. Uprosiłam dyrektora oddziału chirurgicznego dra Wojtkowiaka, żeby wydał zaświadczenie, że pacjent nie może przebywać w warunkach więziennych. Dzięki temu dokumentowi Bogusław po dwóch latach więzienia mógł wrócić do domu
– wspomnienia żony Alfreda Tora – Zdzisławy z domu Kuźmińskiej

Po powrocie do domu Bogusław Tor był przez cały czas inwigilowany przez resort bezpieczeństwa. Przy czym cały czas jego stan zdrowia się pogarszał. Zmarł w 1979 roku na gruźlicę kości.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top