Zdaniem  historyka dr. Rafała Wnuka II Zamojski Inspektorat AK był prawdopodobnie największą i najsilniejszą liczebnie inicjatywą konspiracyjną po 1947 r. To fenomen organizacyjny i społeczny, o którym powinniśmy pamiętać. To się w innych miejscach w Polsce nie zdarzyło.

Marian Pilarski „Jar” rozpoczął formowanie II Zamojskiego Inspektoratu AK od włączenia w jego szeregi najbardziej zaufanych współpracowników. W marcu 1948 r. rozpoczęło się tworzenie jego struktur organizacyjnych a następnie przyjmowanie nowych członków poprzez tworzenie kolejnych trójek organizacyjnych.

SZTAB II ZAMOJSKIEGO INSPEKTORATU AK

-> Dowódca: Marian Pilarski „Jar” – inspektor
—> Szef sztabu: Stanisław Karczewski „Niebora”
—> Dowódca żandarmerii: Stanisław Bizior „Eam”
—> Adiutant: Antoni Burzański „Burza”
—> Oficer wywiadu: Antoni Gronowski „Sęp”
—> Kapelan: o. Jan Hugolin Ryba „Robak”
—> Lekarz: dr Julian Tyczkowski „Sparta”
—> Wojskowa Służba Kobiet: Maria Kita „Maria”
—> Łącznik „Jara”: Józef Smoliński „Łoza”

Wobec rozrastającej się struktury Inspektorat (kryptonim „Monitor”) został podzielony na cztery obwody (Zamość, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Krasnystaw), w których skład wchodziły rejony.

STRUKTURA TERENOWA:

-> Obwód I – Zamość
– dowódca: Władysław Skowera „Orkan”
– oficer wywiadu rejonu m. Zamość – Kazimierz Kaleta „Zakręt”
– kwatermistrz – Józef Noworol „Młynarski”
—–> Rejon miasto Zamość – dowódca Antoni Gronowski „Sęp”,
—–> Rejon Koniuchy-Skierbieszów-Sitno-Kotlice – dowódca Józef Włoszczuk „Pistolet”
—–> Rejon Sitaniec – dowódca Stanisław Bizior „Eam”
—–> Rejon Radecznica-Sułów – dowódca Jan Hadam „Agrest”
—–> Rejon Łabunie – dowódca Stanisław Niemczuk „Roland”
—–> Rejon Szczebrzeszyn-Zwierzyniec – dowódca Stanisław Karczewski „Niebora”
—–> Rejon Krasnobród – dowódca Jan Flaga „Nemo”
—–> Rejon Wysokie-Stary Zamość-Mokre – dowódca Mikołaj Tchórz „Wiśniewski”

-> Obwód II – Tomaszów Lubelski
– dowódca: Alfred Tor „Zych”,
– oficer wywiadu:  Józef Prusiński „Barbara”
—–>
Rejon Tomaszów-Uchnów – dowódca Kazimierz Nagórny
—–> Rejon Łaszczów – dowódca Władysław Wiśniewski „Lemiesz”
—–> Rejon Rachanie – dowódca Jan Czuk „Kosa”
—–> Rejon Tarnawatka – dowódca Edward Czuwara
—–> Rejon Majdan Górny-Jaraczów – dowódca Jan Krystek
—–> Rejon Komarów – dowódca Stanisław Bajer
—–> Rejon Tyszowce – dowódca Jan Jakubiak „Brzoza” / Władysław Gniewski „Gnida”

-> Obwód III – Hrubieszów
dowódca: Mieczysław Dzieduch „Colin”
– zastępca d-cy: Kazimierz Buczak „Smutny”
—–> Rejon Hostynne – dowódca Stanisław Karczewski „Niebora”, potem Władysław Nowosad „Wacław”
—–> Rejon Grabowiec – dowódca Mieczysław Wróblewski „Szum”
—–> Rejon Miączyn – dowódca Władysław Błaszczuk „Wilk”
—–> Rejon Moniatycze – [brak informacji] —–> Rejon Uchanie – [brak informacji]

-> Obwód IV – Krasnystaw
dowódca: Andrzej Stachyra „Saturnin”
– zastępca d-cy: Józef Polski „Krzysztof”
—–> Rejon Turobin
—–> Rejon Rybie
—–> Rejon Gonków
—–> Rejon Krasnystaw
—–> Rejon V
[Brak szczegółowych informacji na temat struktur tego odwodu spowodowany jest prawdopodobnie szybkim aresztowaniem Andrzeja Stachyry „Saturnina”, co mogło spowodować niewykształcenie się w pełni struktur organizacyjnych]

*Wykaz powstał na podstawie: B. Szyprowski, II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej 1948-1950 (I/II), „Kwartalnik Żołnierze Wyklęci”, s. 150-151.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top