Józef Prusiński „Barbara” -członek II Inspektoratu Zamojskiego AK. Miał pełnił funkcję oficera wywiadu na Tomaszów Lubelski.

Józef Prusiński urodził się 18 września 1903 roku w Tomaszowie Lubelskim, jako syn Antoniego i Heleny z domu Czuj. Z wykształcenia poborca podatkowy.

Zgodnie z Raportem specjalnym WUBP w Lublinie o likwidacji Inspektoratu Zamojskiego nielegalnej organizacji AK Józef Prusiński „Barbara” pełnił funkcję oficera wywiadu w Obwodzie II – Tomaszów Lubelski. Miał zbierać informacje o aresztowanych przez resort bezpieczeństwa byłych żołnierzach Armii Krajowej.

Skowera Władysław w obecności Tora Alfreda kazał mi podnieść do góry dwa palce i powtarzać za nim słowa przysięgi, których treści nie pamiętam. Skowera Władysław po przyjęciu ode mnie przysięgi nadał mi pseudonim „Barbara”. Następnie powiedział mi, że będę szefem wywiadu.
– zeznania Józefa Prusińskiego z 3 października 1950 roku.

Jednakże jak sam zeznawał, być może żeby umniejszyć swój udział w działalności II Inspektoratu, Pruszyński miał być zaprzysiężony dopiero 11 kwietnia 1950 roku, tj. dzień przed rozbiciem organizacji. Zaprzysiężenia mieli dokonać Władysław Skowera „Orkan” i Alfred Tor „Zych”, którzy zostali aresztowani 12 kwietnia 1950 roku.

Prusiński był powołany na świadka w procesie kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego AK, gdzie wprawdzie zeznał, że miał być zaprzysiężony wiosną 1950 roku ale przeczą temu słowa: „żadnej funkcji na razie mi nie przydzielono, albowiem byłem ciągle w delegacji, a miałem jakąś funkcję dostać po powrocie z delegacji, lecz jaką tego mi nie mówiono i nie wiem„. Ponieważ sformułowanie „byłem ciągle w delegacji” może oznaczać jednak wcześniejsze zaprzysiężenie. Prusiński przyznał również, że informacja o „szefie wywiadu” była wymysłem przesłuchującego, o czym miał na protokole przesłuchania adnotować prokurator. Tak więc nie ma pewności czy Józef Prusiński „Barbara” faktycznie pełnił funkcję oficera wywiadu, a jeśli tak, to jak długo ją piastował.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top