Paweł Piłat – żołnierz ZWZ-AK, członek II Inspektoratu Zamojskiego AK, jako dowódca placówki Jarosławiec.

Paweł Piłat urodził się 11 listopada 1907 roku w Jarosławcu (pow. Zamość) jako syn Jana i Franciszki. Ukończył siedem klas szkoły powszechnej oraz dwie klasy gimnazjum. W 1929 roku został powołany do wojska, gdzie służył w plutonie żandarmerii w Warszawie. Służbę zakończył w 1932 roku w stopniu plutonowego.

Po zakończeniu działań wojennych we wrześniu 1939 roku powrócił do rodzinnej miejscowości gdzie wstąpił do ZWZ-AK. Przybrał sobie pseudonim „Smyk”. Piłat działał w lotnej żandarmerii dowodzonej przez Zygmunta Jaślikowskiego „Karego”. W czasie okupacji brał udział w starciu z Niemcami. W 1944 roku został ranny w nogę w akcji  w lesie Karpie. Przechodził sześciomiesięczne leczenie.

Po wyleczeniu ran zapisał się w 1945 roku do PSL oraz działał w ramach WiN. Ujawnił się w Zamościu 11 kwietnia 1947 roku.

Nie wiadomo kiedy dokładnie wstąpił do II Inspektoratu Zamojskiego AK, ale pełnił w nim funkcję dowódcy placówki Jarosławiec. Zatrzymany został przez funkcjonariuszy PUBP Zamość 13 kwietnia 1950 roku za przynależność do II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top