Stanisław Orzechowski – przedwojenny funkcjonariusz policji. Członek II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Stanisław Orzechowski przed 1939 roku pełnił służbę w Policji Państwowej w Zamościu. W czasie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej. Po wkroczeniu sowietów rozpoczął pracę w Cegielni Samopomocy Chłopskiej w Zamościu.

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został zwerbowany przez Władysława Skowerę „Orkana”. Przyjął pseudonim „Czarny”. „Orzechowski otrzymał zadanie obserwacji i typowania nowych członków, do czasu mego aresztowania nikogo nie wskazał na werbunek” – zeznawał Skowera.

Ponadto w domu Orzechowskiego członkowie II Inspektoratu, w tym Marian Pilarski „Jar”, „Orkan” oraz Kazimierz Kaleta „Zakręt” słuchali radiowych audycji „Głosu Ameryki” i BBC.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top