Stanisław Olczyk „Burza” – młynarz ze Szczebrzeszyna. W II Inspektoracie Zamojskim AK od marca 1950 roku.

Stanisław Olczyk urodził się w 1900 roku w Szczebrzeszynie jako syn murarza. W 1908 roku rozpoczął naukę w rosyjskiej szkole, gdzie ukończył trzy klasy. Po zakończeniu nauki w 1911 roku rozpoczął praktyki murarskie w Zwierzyńcu. Natomiast cztery lata później zaczął pracę w młynie w Szczebrzeszynie.

W 1920 roku został powołany do 9. pułku piechoty w Zamościu, gdzie służył do 1922 roku. Po powrocie z wojska do Szczebrzeszyna ożenił się z Władysławą Koszelą. Dwa lata po ślubie odziedziczył młyn w Szczebrzeszynie w którym pracował do 1942 roku. Następnie gdy młyn przejęli Niemcy trudnił się handlem. Po wyzwoleniu ponownie rozpoczął prace jako młynarz.

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został zaprzysiężony w marcu 1950 roku przez Władysława Skowerę „Orkana” w Zamościu na punkcie kontaktowym u „Jastrzębia” w Zamościu przy ul. 3 maja mieszkanie nr 9. Punkt ten określany był mianem „pod dziewiątką”. Podczas przysięgi Olczyk obrał sobie pseudonim „Brzoza”. Wraz z nim przysięgę składał Stanisław Koprowiak „Młot”.

Został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w kwietniu 1950 roku. W czasie przesłuchania z 21 kwietnia 1950 roku Olczyk przedstawił rozbieżną wersję swojego zaprzysiężenia. Według „Burzy” miało się ono odbyć u niego w domu w Szczebrzeszynie. „Po wyrażeniu przeze mnie zgody do przynależności Skowera powiedział, że na wierność tej organizacji muszę złożyć przysięgę przed nim. Poprosił wtedy o medalik, który podałem z biurka, a następnie kazał położyć na niego dwa palce i powtarzać za nim słowa przysięgi. Po odbytej ceremonii, Skowera oświadczył, że teraz w organizacji będę występował pod ps. „Brzoza” czy też „Wrzos”, dokładnie tego nie zrozumiałem” – zeznawał.

Ukończył studia magisterskie z historii oraz politologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2018 roku ukończył Akademię Historycznego Filmu Dokumentalnego organizowaną przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie. Jest laureatem IV i V edycji stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” ufundowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w czasopismach oraz portalach internetowych. Twórca "Internetowej Encyklopedii Zaporczyków" - https://zaporczycy.com.pl
Posts created 18

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top