Bronisław Momot „Młot” – członek II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Bronisław Momot syn Jana Momota. Gospodarz z Zielonej. Zwykły członek Inspektoratu Zamojskiego AK, zwerbowany w 1950 roku. Został zwerbowany i zaprzysiężony przez Władysława Skowerę „Orkana”. Przyjął pseudonim „Młot”. W dokumentacji sporządzonej przez Urząd Bezpieczeństwa brak jakiekolwiek wzmianki czym się zajmował.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top