Mojżesz Antoni – żołnierz organizacji Wolność i Niezawisłość, a następnie II Inspektoratu Zamojskiego AK. Podlegał pod rejon Radecznica-Sulów.

Mojżesz Antoni „Rysiek” urodził się 12 lutego 1925 roku w Wierzbie. Jesienią 1945 roku, za namową Franciszka Romana „Derwisza”, wstąpił do WiN. Pełnił funkcję gońca i łącznika „Derwisza”. W 1947 roku wspólnie z Eugeniuszem Malcem dokonał akcji na dwóch członków ORMO w miejscowości Mokre, którzy zostali zabici. Ujawnił się 25 III 1947 roku.

Po ujawnieniu nie zerwał kontaktów z ukrywającymi się partyzantami. Wstąpił do II Inspektoratu Zamojskiego AK i podlegał pod rejon Radecznica-Sułów dowodzonego przez Jana Hadama „Agresta”. Po aresztowaniu przywódców Inspektoratu ukrywał się przez pewien czas razem z „Agrestem”. Ryszard Wiński „Dziadek” opisywał go pseudonimem „Roman”.

Antoni Mojżesz „Rysiek” zginął w obławie UB 11 maja 1952 roku.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top