Józef Mastalerz – proboszcz parafii Mokrelipie, stały współpracownik II Inspektoratu Zamojskiego AK. W jego plebanii odbywały się spotkania członków podziemia antykomunistycznego, gościł m.in. Marian Pilarski „Jar” czy Hieronim Dekutowski „Zapora”.

Józef Mastalerz urodził się 16 marca 1884 roku, jako syn Józefa i Marii Magdaleny. W 1906 roku ukończył Seminarium Duchowne w Lublinie i został przeniesiony jako wikariusz do parafii w Fajsławicach. Cztery lata później został proboszczem w Grabowcu, a następnie w Łaszczowie i Komarowie.

W 1938 roku został proboszczem parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Mokrelipie, gdzie piastował tę funkcje do 1950 roku. W czasie wojny jak i w pierwszych latach powojennych mocno wspierał działalność konspiracyjną. W 1942 roku został aresztowany przez Gestapo i zwolniony po  kilku dniach. Ojciec Józef Płonka pisał: „Nowy popłoch. Aresztowano cały szereg osób (około 30) w Radecznicy i okolicy – między innymi ks. proboszcza J. Masztelarza z Mokrego Lipia i pracującego w gminie jako tłumacz prof. dr A. Gawlika; klasztoru tym razem nie ruszono. […] Były to trzy donosy z fikcyjnymi podpisami. Treść ich głosiła, że w Radecznicy przygotowuje się powstanie, gromadzi broń i drukuje antyniemieckie ulotki i podana była lista osób zaangażowanych w tej sprawie. […] Za parę dni wszyscy aresztowani wrócili i większość z nich zjawiła się w klasztorze i złożyli ofiarę na Mszę św. dziękczynną do św. Antoniego„. Jego plebania w Mokrym Lipiu służyła za punkt kontaktowy oraz miejsce spoczynku partyzantów. Gościł wielokrotnie Mariana Pilarskiego „Jara” czy Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”.

W 1950 roku został przeniesiony na stanowisko proboszcza parafii Narodzenia NMP i Świętego Sebastiana w Krasieninie, gdzie 16 kwietnia 1950 roku zmarł. Został pochowany na miejscowym cmentarzu a na jego grobie wyryto napis: „Dobry Pasterz”.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top