Łysakowa Wanda z domu Pereta – Od 1950 roku członek II Inspektoratu Zamojskiego AK w rejonie Szczebrzeszyn.

Wanda Pereta urodziła się 26 lutego 1919 roku w Częstoborowicach, jako córka Jana i Heleny z Brydów. Do 1940 roku mieszkała w Szczebrzeszynie, gdzie w międzyczasie ukończyła szkołę powszechną, a później trzyletnią szkołę handlową w Zamościu. W 1940 roku wyszła za mąż i przejęła nazwisko męża.

Wanda Łysakowa została zaprzysiężona przez Władysława Skowerę „Orkana” w lutym 1950 roku. Chciał w ten sposób rozpocząć formowanie szerszej siatki w Szczebrzeszynie.Została aresztowana w kwietniu 1950 roku w momencie rozbicia struktur II Inspektoratu Zamojskiego Ak

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top