Roman Kostek – aktywny współpracownik II Inspektoratu Zamojskiego AK. Pomagał w szczególności oddziałowi „Kanciarza” oraz ukrywał „Wrzosa” i „Ostrego”. 

Roman Kostek urodził się 15 października 1903 roku w Biłgoraju jako syn Jana i Anny z domu Tochman. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Początkowo mieszkał w rodzinnym gospodarstwie w Biłgoraju. W 1921 roku został wcielony na 2 lata do zasadniczej służby wojskowej w 45. pułku piechoty w Równym. Po jej odbyciu powrócił w rodzinne strony, gdzie pracował na gospodarstwie. W latach 1926-1929 przebywał we Francji, gdzie pracował fizycznie. Następnie powrócił do Polski i pracował w sklepie w Hrubieszowie jako konwojent. Od września 1939 roku do 1943 roku pracował na stacji kolejowej w Werbkowicach. W 1943 r. został zatrzymany przez Niemców i jako zakładnik przebywał 11 miesięcy w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Po zwolnieniu powrócił do Werbkowic, ale ze względu na zagrożenie atakami band UPA przeniósł się do Zamościa.  Rozpoczął pracę jako dorożkarz.

Roman Kostek | Źródło: IPN Lu 0/2/397/t.1 (Materiały Dariusza Pilarskiego)

Został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa 17 kwietnia 1950 roku w ramach rozpracowywania grupy Ludwika Rogalskiego „Kanciarza”. W czasie prowadzonego w Zamościu śledztwa nie przyznawał się do udziału w organizacji konspiracyjnej, ale w rzeczywistości współpracował z oddziałem „Kanciarza” oraz Stanisławem Pakosem „Wrzosem” i Józefem Pysiem „Ostrym”. Urząd Bezpieczeństwa oskarżał go o udział w napadzie, wraz z „Kanciarzem”, na starostę tomaszowskiego Franciszka Kaweckiego, któremu obaj zrabowali konie oraz broń.

Sądzony był z całą grupą „Kanciarza” przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie na sesji wyjazdowej w Zamościu, w składzie: por. Bolesław Kardasz jako przewodniczący, kpr. Jan Spryszyński i kpr. Leonard Zagrodzki jako ławnicy. Roman Kostek jako jedyny z ośmiu oskarżonych został uniewinniony przez sąd.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top