Stanisław Koprowiak „Dąb”, „Młot” – członek II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Stanisław Koprowiak urodził się 8 maja 1911 roku w Zalesiu w powiecie Gostyń, jako syn Michała i Ewy z domu Sackiej. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Z zawodu był ogrodnikiem.

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został zaprzysiężony 25 marca 1950 roku przez Jana Hadama „Agresta” i Stanisława Skowerę „Orkana” wraz z Janem Czukiem „Mieczem”. Przyjął pseudonim „Dąb”. Przy czym 15 kwietnia 1950 roku „Orkan” zeznał oficerowi śledczemu WUBP w Lublinie, że Koprowiak został zaprzysiężony w Zamościu na punkcie kontaktowym przy ul. 3 maja mieszkanie nr 9. Miał wtedy przyjąć pseudonim „Młot”. Zdaniem Skowery wraz z nim przysięgę miał złożyć Stanisław Olczyk „Burza”.

Stanisław Koprowiak został aresztowany 15 kwietnia 1950 roku. „Dąb” za swoją działalność konspiracyjną, która trwała tylko 25 dni, otrzymał Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z 18 listopada 1950 roku kare w wysokości 8 lat więzienia.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top