Odpoczęliśmy kilka dni, po trzecich już uroczystościach poświęconych II Inspektoratowi Zamojskiemu Armii Krajowej. Jak co roku, staraliśmy się zorganizować wydarzenie, na którym spotkałaby się jak największa liczba kombatantów, rodzin żołnierzy AK-WiN-NSZ, przedstawicieli organizacji patriotycznych oraz ludzi zainteresowanych historią i obecnym losem Ojczyzny.

W piątek wieczorem otworzyliśmy wystawę poświęconą płk Marianowi Pilarskiemu ps. „Jar”. Kilka godzin wcześniej na „Zamku” zjawił się mjr Zbigniew Matysiak ps. „Kowboj”, który przez resztę wieczoru prowadził panel dyskusyjny w klasztornej jadalni.

W sobotę odbyły się zawody strzeleckie, które przeprowadził bardzo sprawnie LOK Lublin, z pomocą KŻR im. 9 p.p AK „Ziemi Zamojskiej” z Radecznicy. O godzinie 16:30 około 75 osób wzięło udział w wykładzie prof. Krzysztofa Szwagrzyka, który opowiedział o poszukiwaniach Żołnierzy Wyklętych, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny. Bezpośrednio po tym wyjątkowym spotkaniu odbyła się inscenizacja walk pod Honiatyczkami, które w 1944 roku 21 Kompania Tyszowiecka AK stoczyła z ukraińskimi bandami UPA. Ostatnim punktem programu były koncerty. Po kolei wystąpili: Andrzejkowe Nutki, Dorota Kruk, Jarosław Rejtan i FORTECA. Wszystkie występy były udane, wszystkie tematycznie nawiązywały do Żołnierzy Wyklętych. Forteca swoim koncertem udowodniła, że jest w ścisłej czołówce zespołów patriotycznych w Polsce. Do późnych godzin nocnych trwało ognisko partyzanckie, które zebrało kilkadziesiąt osób.

Niedziela rozpoczęła się od ulewy, przez którą musieliśmy odwołać przemarsz. Reszta planu dnia przebiegła już bez zakłóceń. Na początek wspaniałą rekonstrukcję przysięgi II Inspektoratu Zamojskiego AK, przedstawiła GRH Wir. Uroczysta Msza Święta w intencji Polskiego Podziemia Niepodległościowego, z poruszającą homilią o. Marcelego, została uzupełniona Ceremoniałem Wojskowym. Odegrano Hymn Narodowy. Awans na stopień podporucznika Wojska Polskiego Jana Hadama ps. „Agrest”, odebrała jego rodzina. Odsłonięto i poświęceono tablicę upamiętniającą płk Mariana Pilarskiego. Odczytano Apel Pamięci, po którym zabrzmiała Salwa Honorowa. Ostatnim elementem Ceremoniału, było uroczyste złożenie wieńców, którego dokonało kilkanaście delegacji, z różnych środowisk. Większość gości spotkała się w klasztorze na obiedzie, który był już ostatnim punktem uroczystości. Przeprowadzono wiele długich i ciekawych rozmów.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za obecność na uroczystościach płk Marianowi Pawełczakowi ps. „Morwa”, ppłk Zbiniewowi Krukowi ps. „Witek”, por. Narcyzowi Krukowi ps. „Sokół”, mjr Zbigniewowi Matysiakowi ps. „Kowboj”, mjr Marianowi Chmielewskiemu ps. „Pomidor” oraz płk Stanisławowi Gajewskiemu ps. „Staś”. Niestety z powodów zdrowotnych nie dojechali do nas: mjr Stanisław Mazur ps. „Wrzos” i por. Henryk Atemborski ps. „Pancerny”.

Dziękujemy rodzinom Żołnierzy Wyklętych, którzy odwiedzili Radecznicę. A byli to: Wacława Pilarska, Dariusz Pilarski, Artur Pilarski, Jan Hadam, Edward Hadam, Kazimierz Hadam, Adolf Stachyra, Krystyna Frąszczak, Maria Kubacka, Sebastian Kubacki, Iwona Ohlson, Renata Nowak, Andrzej Hulanicki, Marek Franczak oraz Adam Pyś.

Dziękujemy pracownikom IPN: prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi, Jackowi Welterowi, Marcinowi Krzysztofikowi, Januszowi Oszytce i Przemysławowi Wojciechowskiemu.

Dziękujemy przedstawicielom Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie: Michałowi Smaroniowi i Pawłowi Szabłowskiemu.

Dziękujemy żołnierzom 16 Tczewski Batalion Saperów w Nisku za pomoc, a w szczególności ich dowódcy ppłk Marianowi Szymuli za kilkuletnią współpracę. Duży szacunek należy się za profesjonalne przeprowadzenie Ceremoniału Wojskowego żołnierzom 3 Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa i Orkiestra Wojskowa w Lublinie.

Dziękujemy służbom mundurowym za obecność. Szczególnie mjr Krzysztofowi Stefanowskiemu, podkom. Zbigniewowi Braksatorowi i przedstawicielom Straży Granicznej z Hrubieszowa.

Dziękujemy za przyjazd Panu Senatorowi Jerzemu Chróścikowskiemu, Panu Posłowi Piotrowi Olszówce oraz innym przedstawicielom władz państwowych.

Dziękuję za obecność władzom samorządowym: Eugeniuszowi Krukowskiemu (Turobin), Leonowi Bulakowi (Sułów) i Sławomirowi Dubajowi (Radecznica).

Dziękujemy sponsorom, bez wsparcia których nie udało by się zorganizować kolejnej „Konspiracji w Klasztorze”. Byli to: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , Urząd Gminy Radecznica, Starostwo Powiatowe w Zamościu, GK PGE, Centro-Chem, Combo Marketing, INWEX – Centrum Budownictwa, BS Szczebrzeszyn, Zamojskie Zakłady Zbożowe w Zamościu, Hrubieszów Miasto z Klimatem, GIAP.

Za pracę w Komitecie Organizacyjnym dziękuję: Wójtowi Gminy Radecznica Edwardowi Polakowi, Prezesowi Stowarzyszenia „Mokrelipie” Andrzejowi Kondratowi, Sołtysowi Wsi Radecznica Krzysztofowi Kłodnickiemu, o. Marcelemu Gęśli OFM, Edycie Kondrat oraz Ryszardowi Kawce.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Głos Bohatera za pomoc w wielu sprawach (Natalia Wiślińska, Rafał Surdacki, Paweł Jaworski).

Dziękujemy ekipie, która zaangażowała się w organizację inscenizacji: GRH Wir, Tomaszowski Klub Miłośników Historii, Stowarzyszenie Zamość 1920, Grzegorz Filipek, Bartłomiej Szyprowski, Marcin Kochański.

Dziękuję za obecność organizacjom kombatanckim: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie Oddziałów Partyzanckich Okręgu Lubelskiego, Stowarzyszenie Dzieci Zamojsczyzny.

Dziękuję delegacjom organizacji Narodowych: Narodowy Tomaszów Lubelski, Narodowy Krasnystaw, Młodzi Patrioci Chełm, Narodowa Łęczna, Narodowy Zamość, Narodowa Bychawa, Ruch Narodowy Lublin i innym nie wymienionym.

Największe podziękowania należą się wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas i zaangażowali się w organizację uroczystości. A byli to: Łukasz Polak i Daniel Rechul (Narodowy Tomaszów Lubelski), Bartek Witkowski (Narodowy Krasnystaw), Michał Sikora, Mariusz Oleksy, Tomasz Olech, Jakub Kondrat, Żaneta Olech, Julia Skrok, Adrianna Gąbka, Alicja Górniak, Angelika Polska, Weronika Zawiślak, Gabriela Krukowska i Anna Magdziarz.

Dziękujemy serdecznie Paniom z kuchni klasztornej oraz Pani Wiesławie Odrzywolskiej za opiekę nad naszymi gośćmi.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli zbiórkę pieniędzy na leczenie Antosia Jarockiego.

Wojciech Kondrat

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top