W dniach 4-5 lipca odbyły się obchody 65 Rocznicy Likwidacji Klasztoru i Gimnazjum w Radecznicy oraz II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Pierwszego dnia, w sobotę przeprowadzono Zawody Strzeleckie o Puchar im. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” (Pistolet CZ-75) oraz Puchar Wójta Gminy Radecznica (Karabinek AK). W zmaganiach udział wzięło 48 osób. Gościem honorowym zawodów był por. Henryk Atemborski ps. „Pancerny”, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

5 lipca rozpoczął się od uroczystego przemarszu z placu za Urzędem Gminy do Klasztoru. Przed Mszą Świętą referat na temat II Inspektoratu AK przedstawił Pan Dariusz Pilarski, wnuk płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar”. Następnie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Wir” odtworzyła przysięgę II Inspektoratu z 1948 roku. Uroczysta Msza Święta sprawowana przez o. prof. KUL Oktawiana Jusiaka została ubogacona relacją jednego z absolwentów Gimnazjum.

Ceremoniał Wojskowy rozpoczął się Hymnem Narodowym, po czym odczytano akt mianowania Mariana Pilarskiego ps. „Jar” na stopień pułkownika. Apel Pamięci prowadził oficer 3 Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa. Wieńce składały zaproszone delegacje na czele z rodziną płk. Pilarskiego.

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na placu za Urzędem Gminy w Radecznicy, gdzie odbył się festyn wojskowy. Swoje stoiska wystawiły: 16 Batalion Saperów z Niska, Głos Bohatera, Lubelska Blogosfera Kulinarna, GRH „Wir”, Stowarzyszenia: „Mokrelipie”, „Nasz Sułowiec” oraz „Stąd Jesteśmy”. Imprezę otworzył Wójt Gminy Radecznica Pan Edward Polak. Wystąpiła Orkiestra Młodzieżowa z Kocudzy oraz Chór z Rzeszowa. Swoje wspomnienia przedstawili kombatanci: mjr Marian Pawełczak ps. „Morwa” oraz kpt Zbigniew Matysiak ps. „Kowboj”. Dużą publiczność zebrała inscenizacja potyczki partyzanckiej przedstawiona przez GRH „Wir”. Na zakończenie piękny koncert dał Andrzej Kołakowski, który przyjechał do Radecznicy aż z Gdańska.

Opisywane wydarzenie było współfinansowane z programu „Bank Ambitnej Młodzieży” Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Mokrelipie”, Wójt Gminy Radecznica, KŻR LOK Radecznica

Sponsor: Fundacja Banku Zachodniego WBK

Współpraca: 3 Batalion Zmechanizowany z Zamościa, 16 Batalion Saperów z Niska, Sołtys Wsi Radecznica, Zespół SONIC, Stowarzyszenie Nasz Sułowiec, Stowarzyszenie Stąd Jesteśmy, GW Perkun, SIM PCK Lublin, OSP Radecznica, OSP Mokrelipie, GRH Wir

Patronat honorowy: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, prof. Mirosław Piotrowski, IPN Lublin, ŚZŻAK Zamość, Zrzeszenie WiN, Fundacja Łączka, Muzeum AK w Krakowie, Fundacja Niepodległości

Patronat medialny: Tygodnik Zamojski, Katolickie Radio Zamość, zamosconline.pl, ezamosc.pl, Nasz Dziennik, szczebrzeszyn.info, sasiadka.info, Nowy Kurier

            

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top