Konspiracja w Klasztorze 2014

Uroczystości upamiętniające II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej, odbywają się co roku w Radecznicy w drugi weekend lipca. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w roku 2014. Głównym organizatorem i inicjatorem tego upamiętnienia jest Wojciech Kondrat.

W organizację pierwszego spotkania zaangażował się Klasztor oo. Bernardynów w Radecznicy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej o. Zamość, Fundacja Niepodległości, Gminny Klub Sportowy Relax Radecznica oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Mokrelipie. W przygotowaniu uroczystości wspierali nas: Stowarzyszenie Nasz Sułowiec, Grupa Weterańska Perkun, Sołtys Wsi Radecznica Pan Krzysztof Kłodnicki, Patriotic Wear, SKOK Kasy Blachnickiego oraz Zespół Muzyczny SONIC. Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Jan Ciechanowski; Dyrektor IPN o. Lublin Pan Jacek Welter; Prezes ŚZŻAK o. Zamość, Pan Sławomir Zawiślak, Prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Pan Zbigniew Młyniec, Prezes ZŻNSZ o. Lublin, Pan Rafał Dobrowolski, Prezes Fundacji Łączka, Pan Tadeusz Płużański oraz Dyrektor Muzeum AK im. Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Patronat medialny sprawowali: Tygodnik Zamojski, Katolickie Radio Zamość, zamosc.tv, zamosconline.pl, Tygodnik Niedziela i Muzyka Nowaka.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystym przemarszem z placu za Urzędem Gminy w Radecznicy do klasztoru, z udziałem Kompanii Honorowej WP (3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu), Orkiestry Młodzieżowej „Spoko Orkiestra” z Dzwoli, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz innych uczestników.

Przed Mszą Świętą w Sanktuarium Św. Antoniego w Radecznicy, GRH im. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”, zaprezentowała zebranym inscenizację akcji likwidacyjnej z 1950 roku, kiedy to funkcjonariusze UB aresztowali zakonników i zamknęli klasztor. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył o. Marian Wachowicz, a zamiast homilii odczytano wspomnienia o. Filipa Płazy – uczestnika „kasaty” i kronikarza.

Po Mszy Świętej odczytano Apel Pamięci, odbyła się Salwa Honorowa oraz złożono wieńce przy tablicach upamiętniających dowódców Polskiego Państwa Podziemnego związanych z Radecznicą.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do parku klasztornego, gdzie czekała kolejna inscenizacja, tym razem rozbicia posterunku niemieckiego przez oddział partyzancki. Po jej zakończeniu wszyscy udali się na tereny przy Kaplicy „Na wodzie”, gdzie odbyła się akademia patriotyczna przygotowana przez uczniów Gimnazjum w Radecznicy, prezentacja sprzętu i umundurowania 16 Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska, prezentacja książki Kajetana Rajskiego „Wilczęta”, stoiska z odzieżą patriotyczną i wojskową oraz żołnierski poczęstunek.

Ostatnim akcentem uroczystości był występ Tadka Polkowskiego, który zaprezentował utwory patriotyczne ze swojego repertuaru. W wydarzeniu uczestniczyło kilkaset osób.

Obecni byli zaproszeni goście: Prezes ŚZŻAK o. Zamość, Pan Sławomir Zawiślak, reprezentant Ministra Jana Ciechanowskiego, Dyrektor IPN o. Lublin, Pan Jacek Welter, Prezes SKZ WiN, Pan Zbigniew Młyniec, Dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów ppłk. Marian Szymula, Przewodniczący Rady Giny Radecznica Pan Jan Sitarz, Radny Rady Gminy Radecznica Pan Andrzej Kondrat, Wójt Gminy Turobin Pan Eugeniusz Krukowski, Wiceprezes Fundacji Niepodległości Pan Piotr Gawryszczak, proboszcz Parafii Trzęsiny ks. Julian Brzezicki, ppłk Zbigniew Kruk ps. „Witek”, mjr Tadeusz Kopeć ps. „Bratek”, mjr Stanisław Gajewski ps. „Staś” oraz Prezes SŻO WiN, Pani Karolina Krzysztoń.

Jednym z głównych celów organizowanych uroczystości, było stworzenie możliwości spotkania rodzin żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK oraz innych żołnierzy związanych w jakikolwiek sposób z Radecznicą. Rodzinę mjr Mariana Pilarskiego „Jara” reprezentowała synowa Wacława i wnukowie Dariusz i Artur. Rodzinę Adolfa Stachyry „Saturnina” reprezentował syn Adolf z małżonką Krystyną. Rodzinę mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” reprezentowała Krystyna Frąszczak – siostrzenica.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *