Jadwiga Kleszczyńska „Żorżeta” – żołnierz Armii Krajowej, łączniczka Romana Szczura „Urszuli”, a następnie sekretarka Mariana Pilarskiego „Jara”.

Jadwiga Wiącek urodziła się 21 listopada 1922 roku we wsi Chłopy (woj. Lwowskie) jako córka Romana i Stefanii. Ukończyła siedem klas szkoły powszechnej oraz dwie klasy gimnazjum, a następnie szkołą zawodową.

Meldunek Jadwigi Wiązek „Żorżety” do komendanta zamojskiego obwodu WiN „Jara” | Źródło: IPN LU/21/26/T.10 (Materiały Dariusza Pilarskiego)

W czasie okupacji niemieckiej członek Armii Krajowej, pełniła funkcję łączniczki Romana Szczura „Urszuli”. Posługiwała się pseudonimem „Żorżeta”, chociaż zdrobniale przez kolegów z konspiracji była również nazywana „Wiśką”. W grudniu 1945 roku została włączona w struktury zamojskiego WiN jako łączniczka i sekretarka komendanta obwodu, w tym Mariana Pilarskiego „Jara”. Ujawniła się w Sitnie w kwietniu 1947 roku.

Wiosną 1949 roku wyszła za Kleszczyńskiego – krawca z Zamościa. W lecie 1949 roku ponownie nawiązała kontakt z Pilarskim. W II Inspektoracie Zamojskim AK była łącznikiem pomiędzy „Jarem” a Piotrem Smagałą „Sroką”.

Skazana z art. 7 MKK na karę 6 lat więzienia. Zwolniona z więzienia 29 III 1954 roku.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top