Maria Kita „Maria”, „Sosna” – członkini II Inspektoratu Zamojskiego AK. Stała na czele sformowanej w ramach organizacji Wojskowej Służby Kobiet.

Maria Kita urodziła się 28 sierpnia 1901 roku. Jej rodzicami był Antonii oraz Wiktoria. W momencie rozrastania się struktur II Inspektoratu Zamojskiego AK na początku 1950 roku podjęto decyzję utworzenia Wojskowej Służby Kobiet, której członkinie miały być wykorzystywane jako łączniczki i kurierki. Ich mieszkania były również miejscem spotkać konspiratorów. Początkowo komórka miała liczyć sześć osób: Maria Kita „Maria”, Zofia Cybulska „Małgorzata”, Krystyna Rycak „Żaneta”, Cecylia Rychel „Grażyna”, Maria Skowera „Wisła” oraz Seweryna Bińkowska, a także Zofia Gąsławska.

Na czele formowanej kobiecej struktury miała stanąć właśnie Maria Kita „Maria” zamieszkała w Zamościu. Została zaprzysiężona do II Zamojskiego Inspektoratu AK w marcu 1950 roku przez Stanisława Skowerę „Orkana”. Przyjęła drugi pseudonim „Sosna”.

Zgodnie z zarządzenie WSK podlegało bezpośrednio inspektorowi Marianowi Pilarskiemu „Jarowi”, zaś bezpośredni nadzór sprawował Władysław Skowera „Orkan”. Dalsze formowanie WSK zostało przerwane aresztowaniami członków II Inspektoratu Zamojskiego AK w kwietniu 1950 roku.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top