Buczak Kazimierz „Smutny”

Kazimierz Buczak „Smutny” – żołnierz Wojska Polskiego. W czasie walk obronnych we wrześniu 1939 roku walczył w ramach Armii „Pomorze” i dostał się do niemieckiej niewoli. Po powrocie przystąpił do II Inspektoratu Zamojskiego AK i pełnił funkcje komendanta miasta Hrubieszów.

Kazimierz Buczak urodził się 14 marca 1910 roku w Hrubieszowie w rodzinie Stanisława i Antoniny z domu Puzio. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w Hrubieszowie i w 1920 roku rozpoczął naukę w miejscowym gimnazjum. Jednak po dwóch latach musiał przerwać naukę z powodu ciężkich warunków materialnych. Następnie uczył się w szkole rzemieślniczej, którą ukończył w 1929 roku.

W 1930 roku na ochotnika rozpoczął służbę w 3. pułku artylerii lekkiej legionów w Zamościu. Po sześciu miesiącach został oddelegowany na szkółkę podoficerską w zakresie radiotelegrafisty. Po jej ukończeniu, 1 marca 1931 roku został awansowany do stopnia bombardiera, a dziesięć dni później do stopnia kaprala.W 1933 roku został przeniesiony do rezerwy kadrowej.

Po powrocie do Hrubieszowa pracował do 14 sierpnia 1030 roku jako magazynier w składnicy sklepu Społem. W międzyczasie, w 1938 roku, odbył czterotygodniowe ćwiczenia rezerwy w ramach 27. pułku artylerii lekkiej we Włodzimierzu, po których został awansowany na plutonowego. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i wcielony do 27. pal i wysłany z pułkiem na Pomorze, gdzie wraz z macierzystą dywizją walczył w ramach Armii „Pomorze”. W czasie polskiej kontrofensywy nad Bzurą, 17 września 1939 roku, pod Sochaczewem Kazimierz Buczak dostał się do niemieckiej niewoli. Do 9 kwietnia 1945 roku jako jeniec wojenny przebywał w Hanowerze i Kirchwahren. Do Polski powrócił w listopadzie 1945 roku. Po powrocie zamieszkał w rodzinnym Hrubieszowie, gdzie rozpoczął pracę w młynie P.Z.Z. nr 10.

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został wciągnięty przez Mieczysława Dzieducha w czerwcu 1949 roku. Przyjął pseudonim „Smutny”. W ramach tworzenia struktur został mianowany komendantem na miasto Hrubieszów.W związku z pełniona funkcją był również zastępcą komendanta obwodu III Hrubieszów – Mieczysława Dzieducha „Colina”. Buczak uczestniczył w kilku spotkaniach kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Kazimierz Buczak „Smutny” został skazany wyrokiem WSR z art. 86 § 2 KKWP na karę 15 lat więzienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *