Kaleta Kazimierz „Zakręt”

Kazimierz Kaleta „Zakręt” – żołnierz Wojska Polskiego a następnie ZWZ-AK jako wywiadowca. W II Inspektoracie Zamojskim AK pełnił funkcję oficera wywiadu na miasto Zamość.

Kazimierz Kaleta urodził się 25 sierpnia 1906 roku w Chłaniowie (pow. Krasnystaw) w domu Wawrzyńca i Franciszki z domu Buśko. W wieku 9 lat rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Mokrym Lipiu a następnie w Radecznicy. W 1918 roku ukończył cztery klasy i ze względu na trudne warunki finansowe (wychowywała go tylko matka ponieważ ojciec wyjechał do USA) przerwał naukę i rozpoczął pracę na roli u jednego z gospodarzy w Gaju Gruszczańskim.

W 1926 roku roku Kaleta został powołany do wojska i przydzielony do 3. pułku artylerii lekkiej w Zamościu. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej pozostał w wojsku nadterminowo i otrzymał awans na kanoniera (kaprala). W 1932 roku został skierowany do szkoły podoficerskiej w Toruniu, którą ukończył po pięciu miesiącach otrzymując stopień bombardiera. W 1934 roku został oddelegowany do szkoły podchorążych we Włodzimierzu Wołyńskim jako instruktor. Po czterech latach na własną prośbę został oddelegowany do Zamościa, gdzie służył w stopnia ogniomistrza zaprzęgowego. W 1939 roku został awansowany do stopnia sierżanta. Następnie brał udział w wojnie obronnej w wrześniu 1939 roku. Walczył pod pod Iłżą (8 IX), Puławami (10 IX), Krasnymstawem (19 IX) i Cześnikami (21-22 IX). Jego oddział został rozwiązany w lasach zwierzynieckich przez gen. Bruna Olbrycha.

 Do domu powrócił 4 października 1939 roku. Już w 1940 roku rozpoczął działalność  konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Objął pseudonim „Zakręt” i pełnił funkcję wywiadowcy. W jego domu znajdował się punkt kontaktowy AK, a później WiN. Przebywali w nim m.in. Stanisław Prus „Adam”, Roman Szczura „Urszula”, Zygmunt Jaślikowski „Kary”. Kaleta ze względu na strach przed represjami nie ujawnił się podczas amnestii w 1947 roku.

W 1949 roku został wciągnięty przez Mariana Pilarskiego „Jara” w struktury II Inspektoratu Zamojskiego AK. Został mianowany oficerem wywiadu rejonu miasta Zamość. Kazimierz Kaleta „Zakręt” został aresztowany 13 lipca 1950 roku. W czasie procesu kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego AK „Zakręt” nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i utrzymywał, że nie prowadził działalności konspiracyjnej po wkroczeniu na Zamojszczyznę oddziałów sowieckich. Przyznał się jedynie do przekazywania pieniędzy różnym osobom, zaznaczając przy tym, że nie wiedział skąd one pochodzą oraz na jaki cel są przekazywane. Potwierdził również, że w jego domu kilkukrotnie nocował Marian Pilarski.

Czytaj także: Proces członków II Inspektoratu Zamojskiego AK

Pomimo tego został skazany na 10 lat więzienia. Karę odbywał m.in. w więzieniu w Raciborzu. Po powrocie z więzienia w czasie amnestii z 1956 roku Kaleta pracował jako sprzedawca w kiosku w Zamościu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *