Józef Smoliński „Łoza” – członek II Inspektoratu Zamojskiego AK. Bezpośredni goniec inspektora Mariana Pilarskiego „Jara”. Przechowywał również broń należącą do organizacji.

Józef Smoliński urodził się 2 lipca 1907 roku w Mikolinie w gminie Tyszowce. Był synem Jana i Apolonii z domu Chmielewskiej. Z zawodu był szewcem, natomiast do wybuchu wojny był listonoszem w rodzinnej gminie.

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został zwerbowany w październiku 1949 roku bezpośrednio przez Mariana Pilarskiego „Jara”. Otrzymał pseudonim „Łoza” i otrzymał funkcję łącznika (gońca) pomiędzy nim a podległymi obszarami. Miał m.in. bezpośredni kontakt z Alfredem Torem „Zych”, Władysławem Skowerą „Orkan” oraz Marianem Woźniackim „Marian”. W grudniu tego samego roku otrzymał do przechowania broń MP-40 z amunicją oraz pistolet Vis.

Protokół z rewizji w gospodarstwie Józefa Smolińskiego „Łoza”, gdzie znaleziono ukrytą broń organizacji | Źródło: IPN Lu/1/435/1 (Materiały Dariusza Pilarskiego)

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z 16 listopada 1950 roku Józef Smoliński „Łoza” został skazany na karę dożywotniego więzienia.

Smoliński był również świadkiem w procesie kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego AK, który odbył się przed WSR w Lublinie w dniach 9-15 października 1951 roku. W sądzie zmienił swoje zeznania złożone w czasie śledztwa stwierdzając, że zeznawał odmiennie z powodu bicia i stosowania tortur przez oficera śledczego. Z tego też powodu miał składać takie zeznania jakie chciał usłyszeć prowadzący przesłuchanie. Ponadto w czasie rozprawy Smoliński stwierdził, że od roku jest „bardzo chory na głowę”.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top