Stanisław Jędruszczak – członek Batalionów Chłopskich, a od 1950 roku II Inspektoratu Zamojskiego AK. Meliniarz grupy „Szuma”.

Jędruszczak Stanisław urodził się 8 grudnia 1918 roku w Korytynie w powiecie hrubieszowskim jako syn Jana i Kazimiery z domu Górna. Ukończył sześć klas szkoły powszechnej i rozpoczął prace na rodzinnym gospodarstwie.

W okresie okupacji działał w miejscowej placówce Batalionów Chłopskich. W wyniku scalenia został członkiem Armii Krajowej. Dalsza konspirację, już przeciwko sowietom, rozpoczął w 1950 roku jako członek II Inspektoratu Zamojskiego AK. Współpracował oraz melinował żołnierzy ukrywającej się grupy Mieczysława Wróblewskiego „Szuma”. Jędruszczak został aresztowany 16 grudnia 1951 roku w wyniku rozbijania współpracowników grupy „Szuma”.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top