Gronowski Antoni „Sęp”

Antoni Gronowski „Sęp” – żołnierz Armii Krajowej, organizacji WiN oraz II Inspektoratu Zamojskiego AK. Miał pełnił funkcję komendanta miasta Zamość oraz być oficerem wywiadu.

W czasie okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej. Po wkroczeniu sowietów był członkiem WiN na terenie Koniuchy-Sitno, którym dowodził Zygmunt Jaślikowski „Kary”. Antoni Gronowski, używając pseudonimu „Sęp”, pełnił rolę zastępcy „Karego” oraz oficera wywiadu w swoim rejonie. Ujawnił się w kwietniu 1947 roku w Sitnie.

W działalność II Inspektoratu Zamojskiego AK Gronowski zaangażował się w czerwcu bądź lipcu 1949 roku. W czasie zeznań Władysław Skowera „Orkan” twierdził, że „Sęp” był komendantem miasta Zamość już w październiku 1949 roku. Z powodu problemów personalnych (opinia „Orkana”) jak i niewywiązywania się przez Gronowskiego ze swoich obowiązków, w kwietniu 1950 roku Marian Pilarski „Jar” miał przesunąć „Sępa” na oficera wywiadu.

Fragment zeznania Mariana Pilarskiego „Jara” z 25 maja 1950 roku dotyczący konfliktu „Orkana” i „Sępa” oraz przesunięcia Gornowskiego na oficera wywiadu II Inspektoratu | Źródło: IPN Lu 09/277/T.1 (Materiały Dariusza Pilarskiego)

Analizując zeznania członków II Inspektoratu Zamojskiego oraz materiał dowodowy zebrany przez resort bezpieczeństwa można spekulować, że tak naprawdę Antoni Gronowski „Sęp” nie był oficerem wywiadu ponieważ funkcja ta nie została jeszcze w pełni wykształcona. Albowiem już tydzień po „nominacji”, której celem było zmniejszenie konfliktu personalnego  w strukturach Obwodu Zamość, doszło do aresztowania całej struktury dowódczej II Inspektoratu Zamojskiego.

Antoni Gronowski został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z art. 86 § 2 KKWP na karę 10 lat więzienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *