Mieczysław Greniuk – w czasie wojny członek AK w placówce Ornatowice. Do II Inspektoratu został zaprzysiężony w lutym 1950 roku. Współpracował z „Szumem”.

Mieczysław Greniuk urodził się 2 czerwca 1920 roku w Ornatowicach jako syn Jana i Franciszki z domu Dzięgiel. Ukończył trzy klasy szkoły powszechnej i pracował na gospodarstwie rolnym. W czasie okupacji członek miejscowej placówki Armii Krajowej.

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został zaprzysiężony w lutym 1950 roku przez Władysława Skowerę „Orkana”. Podporządkowany był pod lotną żandarmerię Mieczysława Wróblewskiego „Szuma”. Został aresztowany 16 grudnia 1951 roku.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top