Greniuk Ludwik – żołnierz ZWZ-AK a następnie WiN. W II Inspektoracie Zamojskim AK podlegał lotnej żandarmerii „Szuma”.

Greniuk Ludwik urodził się 4 października 1917 roku jako syn Piotra i Salomei. Mieszkaniec wsi Ornatowice. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej i pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. W 1938 roku został powołany do Wojska Polskiego i przydzielony do 44. pułku piechoty w Równym. Po zakończeniu działań wojennych w 1939 roku powrócił do rodzinnych Ornatowic, gdzie został kowalem.

Działalność okupacyjną rozpoczął w 1940 roku w ZWZ-AK. Przyjął pseudonim „Żuraw”, którego używał również w WiN. Brał udział w akcjach AK na Bereść, Mołodiatycze, Grabowiec oraz w rekwizycji na gorzelnię w Szystowicach (w 1943 roku). Po wyzwoleniu brał udział w akcji na posterunek MO w Grabowcu w celu odbicia Świedzińskiego. Ujawnił się w Hrubieszowie 1 kwietnia 1947 roku.

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został zaprzysiężony w lutym 1950 roku przez Władysława Skowerę „Orkana”. Przyjął pseudonim „Matuszewski”. Podporządkowany był pod lotną żandarmerię Mieczysława Wróblewskiego „Szuma”

Uniknął aresztowania w kwietniu 1950 roku. Ukrywał się wspólnie z Janem Kiełbińskim „Szpilką” w Ornatowicach oraz Hołużne. Razem też zostali aresztowani 16 października 1951 roku. Został skazany na 12 lat więzienia. Zwolniony w 1956 roku na mocy amnestii.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top