Roman Florek „Panterka” – żołnierz Armii Krajowej i meliniarz ukrywających się członków II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Źródło: IPN Lu/09/277/t.1

Roman Florek urodził się 24 czerwca 1912 roku w miejscowości Rozkoszowska (gm. Uchanie), jako syn Marcina i Zofii z domu Oliwiak. Ukończył siedem klas szkoły powszechnej.

Wstąpił do Armii Krajowej w 1941 roku i przyjął pseudonim „Pantera”. Pełnił funkcję dowódcy plutonu. W 1931 roku brał udział w akcjach przeciwko Ukraińcom, np. w Brześciu czy Chyżowicach. Po wkroczeniu sowietów pełnił funkcję sołtysa Kolonii Ornatowice, przy czym stale współpracował z podziemiem. W WiN używał pseudonimu „Panterka”. Ujawnił się w 1947 roku.

W struktury II Inspektoratu Zamojskiego AK został zaprzysiężony przez Jana Kiełbińskiego „Szpilkę”, który przekazał mu pistolet Walther. Pełnił funkcję meliniarza, ukrywał członków lotnej żandarmierii.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top