Jan Flaga „Nemo” – żołnierz Wojska Polskiego, Armii Krajowej oraz organizacji WiN. W 1949 roku został zaprzysiężony do II Inspektoratu Zamojskiego AK, gdzie pełnił rolę komendanta rejonu Krasnobród.

Jan Flaga urodził się 27 października 1909 roku w Radoszycach w gminie Suchowola, w domu Tomasza i Franciszki z domu Malickiej. Ukończył siedem klas szkoły powszechnej w Suchowoli. W 1930 roku został powołany do czynnej służby 2 D.Z. Lublin, którą zakończył w stopniu kaprala.

W 1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, później już w Armii Krajowej należał do oddziału pod dowództwem Wacława Wnukowskiego ps. „Kabel” na terenie Suchowoli. We wrześniu 1943 roku brał udział w akcji usunięcia nasiedlonych Niemców w Potoczku w gminie Suchowola, gdzie został ranny. Po wkroczeniu sowietów działał w WiN, gdzie pełnił funkcje komendanta rejonu. W czasie amnestii w 1947 roku ujawnił się 23 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa w Zamościu, lecz podał informację, że pełnił rolę tylko punktu pocztowego o ps. „Wiesław”, „Stemo”.

W grudniu 1949 roku został zaprzysiężony przez Skowerę w struktury II Inspektoratu Zamojskiego AK, gdzie pełnił rolę komendanta rejonu Krasnobród w obwodzie Zamość. Posługiwał się pseudonimami „Nemo” oraz „Wisła”.  W tym czasie pracował w Ubezpieczalni Społecznej w Zamościu na stanowisku głównego kontrolera.

Będąc na terenie miejsca pracy sieje wrogą propagandę o zbliżającej się wojnie, o przygotowaniach do wywożenia żywności i inwentarza żywego do ZSRR, niezależnie od tego utrzymuje on ścisłe kontakty z byłymi członkami AK.
– charakterystyka Jana Flagi przygotowana przez PUBP Zamość w kwietniu 1951 roku.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top