Mieczysław Dzieduch „Colin” – przedwojenny policjant, od 1949 roku członek II Inspektoratu Zamojskiego AK pełniący funkcję komendanta obwodu Hrubieszów.

Mieczysław Dzieduch urodził się 7 kwietnia 1911 roku w Lublinie. W latach 1933-1939 służył w Policji Państwowej w Łodzi. Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został zaprzysiężony w 1948 roku. Przyjął pseudonim „Colin” i został mianowany komendantem obwodu Hrubieszów.

Marian Pilarski „Jar” w czasie swoich zeznań twierdził, że pomysłodawcą założenia nowej organizacji był „Colin”, który przychodził do niego z prośbą o próbę zorganizowania się w celu likwidacji band złodziejskich.

Na kilka dni przed realizacją Inspektoratu Zamojskiego zaczął ukrywać się Kom. Obwodu Hrubieszowskiego Dziduch Mieczysław ps. „Colin”, gdyż funkcjonariusze UB zdekonspirowali się zbierając o nim opinie, która była potrzebna do wydania mu zezwolenia na bron myśliwską.
– notatka UB z planu ramowego operacyjnych przedsięwzięć po likwidacji Inspektoratu Zamojskiego AK.

Mieczysław Dzieduch w mundurze policyjnym | Zbiory autora

Z notatki tej można wywnioskować, że „Colin” zaczął ukrywać się jeszcze przed rozbiciem II Inspektoratu. W wyniku jego wcześniejszego zniknięcia niektórzy z członków II Inspektoratu Zamojskiego podejrzewali, że Dzieduch był agentem UB i to on był odpowiedzialny za rozbicie organizacji. Nawet chciano go zlikwidować. Jednakże po przeanalizowaniu dokumentacji śledczej i procesowej wydaje się to mało prawdopodobne, a „wsypa” II Inspektoratu Zamojskiego AK była przypadkowa. Ponadto na jego obronę mogą świadczyć ciągłe poszukiwania „Colina” przez UB, które prowadzone były jeszcze w 1958 roku.

Początkowo Dzieduch miał ukrywać się razem z Henrykiem Kwaśniewskim „Luksem” w lasie Cichobórz. Natomiast niektórzy informatorzy UB twierdzili, że Dzieduch już w marcu 1950 roku miał wyjechać na zachód w celu przedostania się do amerykańskiej strefy w Niemczech. Tak naprawdę UB nigdy nie wpadło na ślad Mieczysława Dzieducha „Colina” przez co nie są znane jego dalsze losy.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top