Antoni Burzański „Burza” – sekretarz gminy w Tyszowcach, współpracownik oddziału dywersyjnego AK „Wiklina”, a od czerwca 1948 roku członek II Inspektoratu Zamojskiego AK. Adiutant Mariana Pilarskiego „Jara”.

Antoni Burzański urodził się 1 maja 1906 roku w Honiatyczach jako jedno z dziesięciu dzieci Michała i Marii z domu Rejmar. W latach młodości najpierw skończył szkołę powszechną, a następnie w 1925 roku rozpoczął naukę na poziomie gimnazjum w Seminarium Nauczycielskim w Szczebrzeszynie. Jednakże śmierć ojca spowodowała, że musiał zakończyć naukę i powrócić na rodzinne gospodarstwo. W 1932 roku rozpoczął pracę w Samorządzie Gminnym.

W czasie okupacji niemieckiej od czerwca 1940 roku do listopada 1941 roku Burzański pracował w gminie Komarów. 26 listopada 1941 roku został przeniesiony do gminy w Tyszowcach jako referent podatkowy. Po przeprowadzce, na początku 1942 roku, rozpoczął współpracę z oddziałem dywersyjnym „Wiklina” (dow. Józef Kaczoruk „Ryszard”) w Kazimierówce. Jego zadania miała głównie charakter wywiadowczy. Jak zeznawał w czasie przesłuchania, w tym okresie, tzn. na wiosnę 1944 roku, został przedstawiony komendantowi rejonu Tyszowce – Marianowi Pilarskiemu „Gromowi” oraz Janowi Jakubiakowi „Puchaczowi”. Po wyzwoleniu Tyszowiec przez Armię Czerwoną ujawnił się wraz z całym oddziałem „Wikliny”.

Fragment zeznań Antoniego Burzańskiego „Burzy” mówiący o poznaniu Mariana Pilarskiego „Jara” w czasie okupacji niemieckiej | Źródło: IPN LU/0/1/435/4 (Zbiory Dariusza Pilarskiego)

Po ujawnieniu rozpoczął pracę jako zastępca sekretarza gminy w Tyszowcach, a od lutego 1945 roku sekretarza gminy. W tym czasie nadal współpracował z oddziałami AK-WiN pod dowództwem Józefa Kaczoruka „Ryszarda”. W maju 1948 roku Burzyński przypadkowo spotkał Pilarskiego, który zaproponował mu przystąpienie do nowej organizacji mającej powstać po rozwiązaniu WiN.

Antoni Burzański złożył przysięgę i wstąpił do II Inspektoratu Zamojskiego AK 13 czerwca 1948 roku w spółdzielni w Tyszowcach. Przyjął wojenny pseudonim „Burza” i został mianowany adiutantem inspektora.

Wyjechał do Łodzi, gdzie imał się różnych prac i kończył studia na Wyższej Szkole Nauk Administracyjnych. W 1949 roku otrzymał pracę w bibliotece Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego. A następnie dostał się na studia prawnicze Uniwersytetu Łódzkiego. Został zatrzymany w Łodzi 15 kwietnia 1950 roku.

Antoni Burzański został skazany wyrokiem WSR z art. 86 § 2 KKWP na karę 10 lat więzienia

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top