Bronisław Załoga „Wicher” – był żołnierzem Armii Krajowej a następnie organizacji Wolność i Niezawisłość. W ramach II Zamojskiego Inspektoratu AK działał w lotnym oddziale „Kanciarza”.

Bronisław Załoga urodził się 30 maja 1920 roku w Kotlicach jako syn Antoniego i Marii z domu Bartnik. Ukończył pięć klas szkoły powszechnej.

Załoga Bronisław „Wicher” | Źródło: IPN Lu 0/2/397/t.1 (Materiały Dariusza Pilarskiego)

W czasie okupacji niemieckiej należał do Armii Krajowej. Początkowo przydzielony był do miejscowej komórki AK w Kazimierówce w pow. Tyszowskim. W maju 1944 roku został przeniesiony do oddziału lotnego Józefa Kaczoruka „Ryszarda”, gdzie należał do sekcji karabinów maszynowych. Przyjął wówczas pseudonim „Rębacz”. Ujawnił się na mocy amnestii wraz z całym oddziałem 12 listopada 1945 roku.

Od jesieni 1946 r. należał do organizacji Wolność i Niezawisłość, natomiast na jesieni 1947 roku został wciągnięty przez Włoszczuka Józefa „Pistoleta” w struktury II Inspektoratu Zamojskiego AK. Posługiwał się pseudonimem „Wicher”.

W 1948 roku w miesiącu lutym lub marcu spotkałem się z Włoszczukiem [któryś raz z kolei – przyp. aut.] i oznajmił mi ażebym przyszedł w porę wieczorową w tym samym dniu do Rogalskiego Bronisława zam. Kol. Zawalów. Na co ja się zgodził i przychodząc do Rogalskiego zastałem już Włoszczuka Józefa, Rogalskiego Ludwika, Rogalskiego Stanisława, Rogalskiego Bronisława gospodarza tego domu. Kiedy się już wszyscy zeszli, Włoszczuk Józef postawił pasyjkę z Panem Jezusem na stole i kazał nam trzymać po dwa palce nad tym krzyżem i powtarzaliśmy te słowa [przysięgi], które on wypowiadał.[…] Tak odbyła się nasza przysięga…
– zeznania Bronisława Załogi z 14 kwietnia 1950 roku dotyczącego złożonej przysięgi II Inspektoratu Zamojskiego AK

W ramach w II Inspektoratu Zamojskiego AK działał w lotnej kompanii dowodzonej przez Ludwika Rogalskiego „Kanciarza”. Brał udział w akcji ekspropriacyjnej na spółdzielnie w Dubie i Niewirkowie.  Został zatrzymany 13 kwietnia 1950 roku, w ramach rozpracowywania kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego AK. Po pierwszych kilkudniowych przesłuchaniach został osadzony na cztery miesiące w areszcie zamojskiego więzienia. Areszt ten został następnie przedłużony do dnia rozprawy sądowej.

Wniosek o tymczasowe zatrzymanie Bronisława Załogi w areszcie zamojskiego więzienia | Źródło: IPN LU 21/30/1 (Materiały Dariusza Pilarskiego)

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z 26 stycznia 1951 roku został skazany na karę 8 lat więzienia, którą odbywał m.in. w Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie. 6 października 1954 roku WSR w Lublinie warunkowo zwolnił Bronisława Załogę z więzienia.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top