Wacław Borowski – żołnierz Armii Krajowej w oddziale Józefa Kaczoruka „Ryszarda”. Po wkroczeniu sowietów członek WiN, a od 1949 roku II Zamojskiego Inspektoratu AK. Członek oddziału żandarmerii „Kanciarza”.

Borowski Wacław urodził się 10 listopada 1919 roku w Kotlicach w powiecie Tomaszów Lubelski, w rodzinie Wincentego i Stefanii z domu Załoga. Ukończył sześć klas szkoły powszechnej a następnie od 1934 roku do wybuchu wojny pracował w warsztacie kowalskim w Mikulinie.

W 1943 roku został wysiedlony wraz z rodziną z Kotlic. Zagrożony wywiezieniem na roboty do Niemiec uciekł do lasu. W 1944 roku wstąpił do Armii Krajowej, pełniąc służbę partyzancką w 4 plutonie kompanii „Orlik”-„Wiklina” pod dowództwem Józefa Kaczoruka „Ryszarda”. Otrzymał pseudonim „Sierp”.

Ujawnił się 12 listopada 1945 roku, zaś już od 1946 r. należał do placówki WiN w Kotlicach dowodzonej przez Zygmunta Jaślikowskiego „Karego”. Był łącznikiem między placówką a dowódcą rejonu – Józefem Włoszczukiem „Czad”. Ponownie ujawnił się na mocy drugiej amnestii – 11 kwietnia 1947 roku w Sitnie zdając pistolet Smith Wesson.

Notatka służbowa PUBP w Zamościu dotycząca ujawnień grupy Ludwika Rogalskiego w 1945 roku | Źródło: IPN LU 21/30/2/1 (Zbiory Dariusza Pilarskiego)

Do II Inspektoratu Zamojskiego AK został wciągnięty przez Ludwika Rogalskiego „Kanciarza” jesienią 1949 roku. Brał udział w akcji  ekspropriacyjnej w Niewirkowie.

W dniu 28 lutego 1950 r. osk. Borowski Wacław zawezwany został do Rogalskiego Ludwika na kol. Zawalów, który to powiadomił go o planie dokonania napadu rabunkowego na towary gminnej spółdzielni w Niewirkowie proponując mu jednocześnie wzięcie udziału w nim. Osk. Borowski zgodził się na propozycję i w tym też celu wypożyczył sobie od swojego szwagra broń pistolet. Następnie tegoż dnia z wypożyczoną bronią udał się w umówione miejsce do sadu koło Niewirkowa, gdzie spotkał d-ce Rogalskiego Ludwika wraz z innymi. Po przybyciu na zbiórkę dokonał napadu na jadące furmanki z towarem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niewirkowie, rabując w wódkę, mydło i inne produkty.
– fragment aktu oskarżenia dotyczący działalności Wacława Borowskiego „Sierpa”.

Wacław Borowski „Sierp” został aresztowany 13 kwietnia 1950 roku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie, w składzie  z 26 stycznia 1951 roku skazano go na karę 10 lat więzienia. Karę odbywał w Strzelcach Opolskich.

Borowski Wacław „Sierp” | Źródło: IPN Lu 0/2/397/t.1 (Materiały Dariusza Pilarskiego)
Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top