Ująć „Szuma”. Obława na Wincentego Mieczysława Wróblewskiego „Szuma” 23 V 1952 r.

Wincenty Mieczysław Wróblewski „Szum” w II Inspektoracie Zamojskim AK, utworzonym w 1948 roku pełnił na początku funkcję dowódcy II Rejonu – Grabowiec, a od 1949 roku lotnej żandarmerii organizacji. Uniknął aresztowania w 1951 roku, gdy resort bezpieczeństwa wpadł na trop II Inspektoratu i ukrywał się przed władzami. Jego samotna walka zakończyła się obławą 23 maja […]

Pyś Józef „Ostry”

Józef Pyś „Śmiały” – żołnierz Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej oraz WiN, gdzie był członkiem żandarmerii lotnej w obwodzie Zamość. Po powstaniu II Inspektoratu Zamojskiego AK należał do oddziału lotnego żandarmerii.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top