Rogalski Stanisław „Szczupak”

Stanisław Rogalski „Szczupak”, „Płotka” – żołnierz Armii Krajowej, a od 1948 roku w II Inspektoracie Zamojskim AK. Działał w ramach oddziału lotnego „Kanciarza”.

Rajtar Stanisław „Śmiguła”

Stanisław Rajtar „Śmiguła” – żołnierz Armii Krajowej w oddziale Józefa Kaczoruka „Ryszarda”. Od lutego 1949 r. członek II Inspektoratu Zamojskiego AK pełniący funkcję łącznika.

Skowera Władysław „Orkan”

Władysław Skowera „Orkan” – żołnierz Wojska Polskiego, jeniec wojenny. Po powrocie do Polski przystąpił do II Inspektoratu Zamojskiego AK, gdzie pełnił funkcję dowódcy Obwodu Zamość i był zastępca Mariana Pilarskiego „Jara”.

Kaleta Kazimierz „Zakręt”

Kazimierz Kaleta „Zakręt” – żołnierz Wojska Polskiego a następnie ZWZ-AK jako wywiadowca. W II Inspektoracie Zamojskim AK pełnił funkcję oficera wywiadu na miasto Zamość.

Pakos Stanisław „Wrzos”

Stanisław Pakos „Wrzos” – żołnierz Armii Krajowej, a następnie WiN, gdzie pełnił funkcję drużynowego na terenie Łabuń. Żołnierz II Inspektoratu Zamojskiego AK w oddziale Tadeusza Łagody „Barykady”. Po jego śmierci dowódca oddziału.

Kiełbiński Jan „Szpilka”

Jan Kiełbiński „Szpilka” – żołnierz ZWZ-AK, a następnie WiN w oddziale Zygmunta Jaślikowskiego „Karego”. W II Inspektoracie początkowo pełnił rolę „meliniarza” a następnie członek lotnej żandarmerii „Szuma”.

Smagała Piotr „Sroka”

Piotr Smagała”Sroka” – żołnierz Batalionów Chłopskich a następnie Armii Krajowej. Po wkroczeniu sowietów dowódca oddziału lotnego, początkowo podlegający mjr. Hieronimowi Dekutowskiemu „Zaporze”, a później mjr. Marianowi Pilarskiemu „Jarowi”.

Płonka Józef „Czarny”

Józef Płonka „Czarny” – zakonnik Bernardynów, gwardian klasztoru w Radecznicy. Członek podziemia konspiracyjnego, jako kapelan 9. pułku piechoty legionów AK. Bliski współpracownik Mariana Pilarskiego „Jara”, oskarżony w procesie kierownictwa II Zamojskiego Inspektoratu AK.

Jakubiak Jan „Brzoza”

Jan Jakubiak „Puchacz”, „Brzoza” – żołnierz Armii Krajowej, dowódca jednego z plutonów należących do 21. kompanii tyszowieckiej. Prawdopodobnie w II Inspektoracie Zamojskim AK dowodził rejonem Tyszowce i przechowywał archiwum WiN oraz broń.

Rogalski Ludwik „Kanciarz”

Ludwik Rogalski „Kanciarz” – żołnierz Armii Krajowej, a następnie członek PSL oraz WiN. W 1948 roku zaprzysiężony w struktury II Inspektoratu Zamojskiego AK, pełniący funkcję szefa żandarmerii lotnej w rejonie II Obwodu Zamość.

Buczak Kazimierz „Smutny”

Kazimierz Buczak „Smutny” – żołnierz Wojska Polskiego. W czasie walk obronnych we wrześniu 1939 roku walczył w ramach Armii „Pomorze” i dostał się do niemieckiej niewoli. Po powrocie przystąpił do II Inspektoratu Zamojskiego AK i pełnił funkcje komendanta miasta Hrubieszów.

Tor Alfred „Zych”

Alfred Tor „Zych” – podporucznik Wojska Polskiego, żołnierz ZWZ-AK w oddziale dywersji bojowej „Wiklina’ pod dowództwem Józefa Kaczoruka „Ryszarda”. Od grudnia 1949 roku członek II Inspektoratu Zamojskiego AK, gdzie pełnił funkcję komendanta obwodu Tomaszów Lubelski.

Proces kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego AK

Po ponad rocznym okresie intensywnego śledztwa i ogromnej ilości przeprowadzonych przesłuchań, zarówno podejrzanych jak i świadków, władze bezpieczeństwa rozpoczęły przygotowania procesu sądowego wobec kierownictwa II Inspektoratu Zamojskiego AK oraz ojców bernardynów. Trzydniowy proces pokazowy został wykorzystany przez komunistów do celów propagandowych, dlatego też rozpisywały się o nim gazety z całego kraju.

Stachyra Andrzej „Saturnin”

Andrzej Stachyra „Saturnin” – żołnierz Wojska Polskiego, od 1942 roku w konspiracji w Batalionach Chłopskim i Armii Krajowej. Członek WiN oraz II Zamojskiego Inspektoratu AK jako dowódca Obwodu Krasnystaw.

Hadam Jan „Agrest”

Jan Hadam „Agrest” – żołnierz Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich a następnie Armii Krajowej oraz WiN. W ramach utworzonego II Inspektoratu Zamojskiego AK pełnił funkcję dowódcy Rejonu Radecznica-Sułów w obwodzie I Zamość.

Pilarski Marian „Jar”

Marian Pilarski „Jar” – żołnierz Legionów Polskich Marszałka Józefa Piłsudskiego i  Wojska Polskiego, Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej, a następnie organizator i przywódca struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Zamojszczyźnie oraz utworzonego w 1948 r. II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Bizior Stanisław „Eam”

Stanisław Bizior „Eam” – polski działacz powojennego podziemia antykomunistycznego, komendant Lotnej Żandarmerii w ramach Obwodu Zamojskiego AK-WiN, komendant rejonu rejonu I – Sitaniec w Obwodzie Zamość II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top