Adam Altmajer – żołnierz Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, a później członek drugiej konspiracji w strukturach WiN oraz II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Adam Altmajer urodził się 10 marca 1923 roku w Zamościu. W 1943 roku został zaprzysiężony do Batalionów Chłopskich, gdzie przyjął pseudonim „Jodła”. Posługiwał się nim do końca konspiracji. Na mocy rozkazu o scaleniu BCh z Armią Krajową, od czerwca 1944 roku został podporządkowany pod oddział por. Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”. Po zakończeniu wojny ujawnił się w Szczebrzeszynie.

W listopadzie 1944 roku został aresztowany za działalność w Armii Krajowej i zesłany na Syberię, gdzie przebywał w obozie pracy w Borowiczach. W marcu 1946 roku powrócił do Polski i włączył się w dalszą działalność konspiracyjną. Od lipca 1946 roku wchodził w skład oddziału lotnej żandarmerii pod dowództwem Stanisława Biziora „Eama”. Wykorzystując amnestię z 1947 roku ujawnił się w Zamościu 11 kwietnia.

W związku z informacją o próbie jego aresztowania w październiku 1949 roku zaczął się ponownie ukrywać przez aparatem bezpieczeństwa. Początkowo współdziałał Józefem Pysiem „Ostrym”, Ludwikiem Rogalskim „Kanciarzem”, Mieczysławem Wróblewskim „Szumem” oraz Stanisławem Pakosem „Wrzosem”. Tworząc oddział lotny II Inspektoratu Zamojskiego AK.

Po następującej fali aresztowań członków II Inspektoratu Zamojskiego AK, w tym m.in. Ludwika Rogalskiego zaczął ukrywał się na własną rękę. W kwietniu 1950 roku wyjechał do Wrocławia, a następnie do Szczecina.  Był trzykrotnie aresztowany przez UB lub MO, lecz za każdym razem udało mu się uciec. W związku z tym wydano na niego zaoczny wyrok śmierci. Wiosną 1956 roku został zamordowany w czasie obławy urządzonej przez Urząd Bezpieczeństwa we wsi Florianów koło Zwolenia. Tam też został pochowany.

Stowarzyszenie Głos Bohatera działa od 2015 roku i w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych.
Posts created 88

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top